Stowarzyszenie Przedsiębiorców Wietnamskich w Polsce zostało powołane do życia w 2005 r. Stowarzyszenie tworzą doświadczeni przedsiębiorcy, którzy przez lata uczestniczyli w rozmaitych projektach oraz przedsięwzięciach biznesowych.

Naszym celem jest m.in.:

·         rozwój przedsiębiorczości,

·         wzajemne wspieranie się członków Stowarzyszenia w inicjatywach gospodarczych,

·         propagowanie zaangażowanych postaw gospodarczych i wiedzy ekonomiczno- prawnej,

·         rozwijanie i upowszechnianie zasad etyki przedsiębiorców,

·         promocja członków Stowarzyszenia oraz pomoc w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych z partnerami krajowymi i zagranicznymi,

·         propagowanie pozytywnego wizerunku członków Stowarzyszenia i całego środowiska przedsiębiorców w środkach masowego przekazu.

Swoje cele realizujemy poprzez:

·         wzajemną współpracę,

·         współpracę z innymi przedsiębiorcami i organizacjami,

·         współpracę z mediami, organami prasowymi i firmami Public Relations,

·         współpracę z organami państwowymi, samorządowymi.

Zapraszamy do kontaktu!

KRS: 0000583537

NIP:  1231306113

 

Regon: 363004360