Witamy na naszej witrynie!

Stowarzyszenie Przedsiębiorców Wietnamskich w Polsce zostało powołane do życia w 2005 r. Stowarzyszenie tworzą doświadczeni przedsiębiorcy, którzy przez lata uczestniczyli w rozmaitych projektach oraz przedsięwzięciach biznesowych. Naszym celem jest m.in.:

- rozwój przedsiębiorczości,

- wzajemne wspieranie się członków Stowarzyszenia w inicjatywach gospodarczych,

- propagowanie zaangażowanych postaw gospodarczych i wiedzy ekonomiczno- prawnej,

- rozwijanie i upowszechnianie zasad etyki przedsiębiorców,

- promocja członków Stowarzyszenia oraz pomoc w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych z partnerami krajowymi i zagranicznymi,

propagowanie pozytywnego wizerunku członków Stowarzyszenia i całego środowiska przedsiębiorców w środkach masowego przekazu.

więcej

Przyleciały testy!

W dniu dzisiejszym wylądował w Warszawie samolot z darem od społeczności wietnamskiej w Polsce oraz firmy VIFON Wietnam.  Przekazujemy w darze polskim szpitalom i instytucjom: 4100 szt. testów na obecność koronawirusa Sars-Cov-2.  Testy są na bazie diagnostyki genetycznej, zgodnej z wytycznymi WHO, dają wynik do 2 godzin. Projekt pomocowy został sfinansowany  w jednej połowie przez firmę VIFON Wietnam, a w drugiej połowie przez społeczność wietnamską (zorganizowano społeczną zbiórkę funduszy). Zestawy testów dotarły do Polski w dniu  29 marca 2020 r. na pokładzie samolotu z Hanoi  (#lotdodomu) i zostaną rozdysponowane przez polskie Ministerstwo Zdrowia w następujący sposób:

1.    Firma Vifon Wietnam przekazuje:
•    2100 szt. testów dla Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku.
2.    Społeczność wietnamska w Polsce oraz Wietnamscy Absolwenci Polskich Uczelni przekazują:
•    1000 szt. testów dla Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie,
•    500 szt. testów dla Powiatu Piaseczyńskiego, reprezentowanego przez Starostę Piaseczyńskiego,
•    200 szt. testów do dyspozycji dla poszczególnych instytucji wg uznania Ministerstwa Zdrowia RP.
•    150 szt. testów dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi.
•    150 szt. testów dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 im. N. Balickiego w Łodzi.

Wraz z zestawami testów dostarczone zostały także 1000 szt. kombinezonów ochronnych i duża ilość rękawiczek ochronnych jako dar społeczności wietnamskiej – do rozdysponowania za pośrednictwem polskiego Ministerstwa Zdrowia.

Społeczność wietnamska w Polsce aktywnie działa na rzecz walki z pandemią. Wierzymy, że nasze działania – zarówno te spontaniczne, jak również o charakterze zorganizowanym, przyczynią się do zwalczenia w Polsce pandemii. Jesteśmy i chcemy być częścią Polski!

Podpisano:
Tran Trong Hung - Wiceprezes Stowarzyszenia Wietnamczyków w Polsce – koordynator projektu
Karol Hoang - Rzecznik Prasowy "Komitet ds. zwalczania koronawirusa Sars-Cov-2"

Oświadczenie

Stowarzyszenie Wietnamczyków w Polsce
Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Wólce Kosowskiej "Wólka Center"
Stowarzyszenie Przedsiębiorców Wietnamskich w Polsce

Oświadczenie prasowe

Szanowni Państwo,

    W zawiązku z szerzeniem się koronawirusa COVID-19, niniejszym informujemy, że społeczność Wietnamczyków w Polsce podjęła bardzo wcześnie szereg działań o charakterze prewencyjnym. Już w dniu 28 stycznia 2020 r. nasze organizacje powołały „Komitet wspierania działań prewencyjnych dot. zagrożenia koronawirusem Covid-19”. Komitet podjął następujące działania (wobec członków naszej społeczności):
•    W dniu 28 stycznia br. wystosowaliśmy zalecenia pozostania w domu na okres 14 dni, dla osób wracających z Chin i Wietnamu.
•    W dniu 25 lutego br. wystosowaliśmy zalecenia pozostania w domu na okres 14 dni, dla osób wracających z Włoch i Korei Południowej.
•    W dniu 25 lutego br. wystosowaliśmy zalecenia dla osób utrzymujących kontakty biznesowe z Włochami, o czasowe powstrzymanie się od osobistych podróży do Włoch oraz zamawianie towarów wyłącznie przez interenet.
•    W porozumieniu z zespołem centrów handlowych w Wólce Kosowskiej uzgodniliśmy, że osoby niestosujące się do w/w. zaleceń będą podlegać sankcjom (w granicach prawa), w tym ich sklepy handlowe w Wólce Kosowskiej będą zamykane na okres 14 dni.
•    W dniu 29 lutego br. wystosowaliśmy zalecenia pozostania w domu na okres 14 dni, dla osób wracających z Hongkongu, Singaporu, Tajlandii i Iranu.
•    W dniu 5 marca br. wystosowaliśmy zalecenia o czasowe powstrzymanie się od osobistych i biznesowych do Włoch, Niemiec, Francji, Hiszpanii, Chin, Korei Pd., Japonii i Iranu.
•    W dniu 5 marca br. wystosowaliśmy zalecenie, aby członkowie naszej społeczności nie organizowali imprezy o charakterze masowym.
•    Podjęto od dnia 29 stycznia br. do dnia dzisiejszego, szereg działań uświadamiających i informacyjnych (druk i kolportaż materiałów drukowanych w różnych językach, w centrach handlowych w Wólce Kosowskiej przez megafony są wydawane komunikaty w różnych językach) – o zasadach profilaktyki i o działaniach koniecznych po ewentualnym wystąpieniu objawów choroby (kontakt do Wojewódzkiego i Szpitala Zakaźnego przy ul. Wolskiej).
•    W centrach handlowych mydła zwykłe zostały wymienione na dezynfekujące.
•    Uruchomiliśmy, w porozumieniu wraz z Ambasadą Wietnamu, 2 dyżurnie linie telefoniczne, dla zapewnienia pomocy informacyjnej Wietnamczykom w Polsce.
•    Na bieżąco monitorujemy sytuację zagranicą i w Polsce.
•    Na bieżąco tłumaczymy i publikujemy komunikaty wydawane przez NFZ, GIS i Ministerstwo Zdrowia.

 

Ze względu na negatywny odbiór społeczny w Polsce oraz stosując się do komunikatów WHO, wcześniej zalecaliśmy członkom naszej społeczności, aby osoby zdrowe nie nosiły masek antybakteryjnych. W dniu 11 marca wycofaliśmy się z w/w. zalecenia, obecnie zachęcamy do noszenia masek w miejscach handlu.

    W obecnej chwili w Polsce nie stwierdzono przypadeków zarażenia koronawirusem Covid-19 wśród członków naszej społeczności. Nasze działania mają charakter prewencyjny i mają na celu ochronę nas wszystkich, zarówno Wietnamczyków w Polsce, jak również obywateli polskich.

Tran Trong Hung
Prezes Zarządu
Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości
w Wólce Kosowskiej "Wólka Center"
 

Karol Hoang
Rzecznik Prasowy
Stowarzyszenie Przedsiębiorców Wietnamskich w Polsce

666-908-999

 

Oświadczenie

OŚWIADCZENIE PRASOWE

W związku ze sprawą pobicia Pana Piotra Stasińskiego – z-cy reaktora naczelnego Gazety Wyborczej, oraz informacją, że sprawcami pobicia mogą być osoby narodowości wietnamskiej, nasze Stowarzyszenie oświadcza, co następuje:
Wyrażamy głębokie ubolewanie z powodu zaistniałej sytuacji. Stanowczo potępiamy wszelkie akty przemocy i bezprawia, niezależnie od narodowości sprawców i ofiar. Wierzymy, że Policja i Prokuratura doprowadzą do rzetelnego wyjaśnienia tej sprawy. Ze względu na informację, że sprawcami mogą być osoby narodowości wietnamskiej, sprawa zbulwersowała całą naszą społeczność. Nasze Stowarzyszenie publicznie potępiło akt przemocy na forum społeczności wietnamskiej.
Zwracamy uwagę, że akt przemocy wobec Pana Piotra Stasińskiego (niezależnie od osoby sprawców) miał charakter chuligański i nie miał tła narodowościowego. Apelujemy zatem, aby nie łączyć tożsamości domniemanych sprawców z narodowością, gdyż nasza społeczność piętnuje przemoc i bezprawie.

 

Z poważaniem,

Tran Trong Hung

Karol Hoang
 

DIỄN ĐÀN DOANH NGHIỆP VIỆT KIỀU CHÂU ÂU LẦN THỨ XI

THƯ MỜI THAM DỰ DIỄN ĐÀN DOANH NGHIỆP
VIỆT KIỀU CHÂU ÂU LẦN THỨ XI.
Được sự nhất trí của Liên hiệp các Hội doanh nghiệp Việt kiều Châu Âu, Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Ba Lan cùng Phòng thương mại Ba Lan – Châu Á sẽ tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp Việt kiều Châu Âu lần thứ XI tại Ba Lan.

więcej