Witamy na naszej witrynie!

Stowarzyszenie Przedsiębiorców Wietnamskich w Polsce zostało powołane do życia w 2005 r. Stowarzyszenie tworzą doświadczeni przedsiębiorcy, którzy przez lata uczestniczyli w rozmaitych projektach oraz przedsięwzięciach biznesowych. Naszym celem jest m.in.:

- rozwój przedsiębiorczości,

- wzajemne wspieranie się członków Stowarzyszenia w inicjatywach gospodarczych,

- propagowanie zaangażowanych postaw gospodarczych i wiedzy ekonomiczno- prawnej,

- rozwijanie i upowszechnianie zasad etyki przedsiębiorców,

- promocja członków Stowarzyszenia oraz pomoc w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych z partnerami krajowymi i zagranicznymi,

propagowanie pozytywnego wizerunku członków Stowarzyszenia i całego środowiska przedsiębiorców w środkach masowego przekazu.

więcej

Oświadczenie

 Szanowni Państwo,


W związku z opublikowanym w dniu 20 listopada br. w serwisie informacyjnym wiadomości.onet.pl, artykułem pt. „Wólka Kosowska. Enklawa wietnamskiej mafii”, oświadczamy, co następuje:

Wszelkie działania o charakterze kryminalnym są przez naszą społeczność potępiane. Popieramy służby państwowe w zwalczaniu przestępczości.

Stanowczo protestujemy przeciwko  przedstawianiu naszej społeczności jako środowiska wyalienowanego, kierowanego przez przestępców. 

Sam tytuł artykułu jest krzywdzący dla naszej społeczności, gdyż przypisuje Wietnamczykom wszystkie domniemane przestępstwa i nieprawidłowości. Jest to teza w sposób oczywisty nieprawdziwa. Przykładowo, artykuł skupia się na procederze handlu podrobionymi towarami „z busów”, opisuje napad na bank (dokonany przez gangsterów polskich), zatrzymaniach wśród osób o narodowościach innych niż wietnamska – tymczasem w/w. sprawy nie dotyczą naszej społeczności.

Kolejny przykład: w artykule znalazły się nieprawdziwe informacje, jakoby Pan o imieniu „Phu” był „liderem Wietnamczyków w Wólce Kosowskiej”. Dementujemy - wśród liderów i wietnamskich działaczy społecznych nigdy nie było wspomnianej osoby. 

Artykuł wspomina o „brutalnych pobiciach, okaleczeniach, cichych zabójstwach, np. przez uduszenie lub utopienie, podejmowane przez ekspertów od "mokrej roboty"”. Jest to treść nieprawdziwa i skandaliczna, rzucająca cień na całą naszą społeczność. Zapewniamy, że w naszym środowisku takie sytuacje nie miały miejsca – wszelkie działania o charakterze kryminalnym i niehumanitarnym, spotkałyby się ze stanowczą reakcją i potępieniem społecznym.

Zwracamy uwagę, że przedmiotowy artykuł prowadzi do umacniania nieprawdziwych stereotypów dotyczących Wietnamczyków w Polsce. Jako mniejszość etniczna jesteśmy bardzo wrażliwi na jakiekolwiek nieprawdziwe informacje upubliczniane przez środki masowego przekazu, które mają w dalszej perspektywie realne przełożenie na odbiór naszej społeczności przez Polaków.

 

     W dniu dzisiejszym oficjalnie wysłaliśmy do Redakcji Onet.pl prośbę o usunięcie z artykułu (także w tytule) treści odnoszące się do narodowości wietnamskiej.

 

 

Karol Hoang
Rzecznik Prasowy

Stowarzyszenie Wietnamczyków w Polsce 

 OŚWIADCZENIE

 

Szanowni Państwo,

 

     W imieniu społeczności wietnamskiej w Polsce pragniemy publicznie podziękować obywatelom Polski, rządowi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministerstwu Spraw Zagranicznych RP  za okazaną pomoc dla Wietnamu w walce z pandemią. W najbliższych dniach rząd Rzeczypospolitej Polskiej przekaże Wietnamowi znaczącą pomoc w postaci:

- 501 600 szczepionek, w postaci daru

- sprzętu medycznego o wartości ok. 4 mln USD, w postaci daru,

- 3 mln szczepionek Asta Zeneca, sprzedanych Wietnamowi w charakterze non-profit (sprzedaż po cenie zakupu).

     Podkreślamy, że jest to największa pomoc w postaci szczepionek  dla Wietnamu, przekazana przez inny kraj. W związku z szerzeniem się wariantu Delta koronawirusa, sytuacja w Wietnamie stała się dramatyczna – brakuje szczepionek (zaszczepionych jest zaledwie 1,2 procent populacji).

     Okazana przez Polaków pomoc jest szeroko relacjonowana w mediach wietnamskich. Jako społeczność wietnamska w Polsce jesteśmy dumni z Polski - naszej drugiej ojczyzny. Dla Wietnamczyków okazana braterska pomoc jest dowodem przyjaźni  i więzi pomiędzy naszymi narodami.

   Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. Dziękujemy!

 

Tran Trong Hung – Wiceprezes Zarządu

Karol Hoang - Rzecznik Prasowy 

 

 

WEBINARIUM „WIETNAM – SZANSE WYNIKAJĄCE Z UMOWY O WOLNYM HANDLU Z UE” - 22 KWIETNIA, GODZ. 9:30

 

Szanowni Państwo,

Zapraszamy polskich przedsiębiorców do udziału w webinarium o Wietnamie, które odbędzie się 22 kwietnia 2021 roku (czwartek) o godzinie 9:30 polskiego czasu (CET).
W programie wydarzenia m.in. wystąpienia Ambasadora Wietnamu w Polsce, Kierownika ZBH w Ho Chi Minh City i Dyrektora Centrum Promocji Inwestycji i Handlu w Ho Chi Minh City oraz sesja Q&A i B2B.
Zgłoszenia przyjmowane są do 21 kwietnia 2021, do godz. 16:00 na adres e-mail: Lukasz.Dajnowicz@mr.gov.pl lub hung.biz@gmail.com. Wydarzenie w języku angielskim, z tłumaczeniem na wietnamski. Udział bezpłatny.
Organizatorzy: Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH), Ambasada Wietnamu w Polsce, Centrum Promocji Inwestycji i Handlu w Ho Chi Minh City (ITPC).
..........................................
HỘI DOANH NGHIỆP VIỆT NAM TẠI BA LAN
Kính mời ACE Doanh Nghiệp tham dự:
HỘI THẢO TRỰC TUYẾN
Hiệp định Thương mại Tự do EU- Việt Nam và những cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam và BalanThời gian: 9 giờ 30 Ba Lan = 14 giờ 30 Việt Nam ngày 22 tháng 4 năm 2021 (Thứ Năm)
 

Oświadczenie

 Stowarzyszenie Wietnamczyków w Polsce

Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Wólce Kosowskiej "Wólka Center"

Stowarzyszenie Przedsiębiorców Wietnamskich w Polsce

 

 

Oświadczenie prasowe

 

Szanowni Państwo,

      W związku z emisją reportażu „Bankierzy mafii w Wólce Kosowskiej” w programie Superwizjer TVN,  oświadczamy, co następuje:

      Wszelkie działania o charakterze kryminalnym jest przez naszą społeczność potępiana. Popieramy służby państwowe w zwalczaniu przestępczości.

      Stanowczo protestujemy przeciwko  przedstawianiu naszej społeczności jako środowiska wyalienowanego, kierowanego przez przestępców. W reportażu znalazły się nieprawdziwe informacje, jakoby Pan o imieniu „Phu PC” był „najważniejszą osobą dla wietnamskiej społeczności”. Dementujemy - wśród liderów i wietnamskich działaczy społecznych nigdy nie było wspomnianej w reportażu osoby.

      W jednym z fragmentów reportażu znalazła się także wypowiedź anonimowej osoby (przedstawiana jako były funkcjonariusz straży granicznej), która mówi o „obcinaniu placów, ucinaniu głowy, rąk, podrzynaniu gardeł, zaduszaniu struną itd.” przez „eliminatorów” narodowości wietnamskiej. Wyżej wymienioną wypowiedź oraz sam fakt jej emisji w reportażu uważamy za skandaliczny, rzucający cień na całą naszą społeczność. Zapewniamy, że w naszym środowisku takie sytuacje nie miały miejsca – wszelkie działania o charakterze kryminalnym i niehumanitarnym, spotkałyby się ze stanowczą reakcją i potępieniem społecznym.

      Ponadto, w dyskusji w studiu bezpośrednio po reportażu, jeden z zaproszonych „ekspertów” stwierdził wprost, że „większość widzianych na ulicy Wietnamczyków to ofiary handlu ludźmi” – jest to stwierdzenie nieprawdziwe, krzywdzące i obraźliwe dla członków naszej społeczności.

      Nasze organizacje o wielu lat prowadzą działania w kierunku integracji obydwu narodów. Jako mniejszość etniczna jesteśmy bardzo wrażliwi na jakiekolwiek nieprawdziwe informacje upubliczniane przez środki masowego przekazu, które mają w dalszej perspektywie realne przełożenie na odbiór naszej społeczności przez Polaków.

Podpisano:

        
Tran Trong Hung - Wiceprezes 

Karol Hoang - Rzecznik Prasowy