Oświadczenie

W związku z programem wyemitowanym w programie „Uwaga TVN” z dnia 28 marca 2019 r., dotyczącym wykrycia nielegalnej ubojni kurcząt w Woli Przypkowskiej, przesyłamy następujące oświadczenie.Stowarzyszenie Przedsiębiorców Wietnamskich w Polsce, Stowarzyszenie Wietnamczyków w Polsce i Fundacja Miłośników Wietnamskiej Sztuki Kulinarnej w pełni potępiają wszelkie przypadki łamania prawa w Polsce. Całkowicie popieramy wszelkie działania zarówno władz, jak również dziennikarzy, mające na celu wykrycie i eliminację z rynku nieuczciwych podmiotów, działających na szkodę Konsumentów. Nadmieniamy, że wszelkie przypadki łamania prawa w Polsce, przynoszą szkodę nie tylko Konsumentom, ale również przynoszą wielkie straty wizerunkowe dla całej naszej społeczności w Polsce, w szczególności są destrukcyjne dla przedsiębiorców z branży gastronomicznej, którzy działają zupełnie legalnie, przestrzegając normy unijne i prawa polskiego.
Dla naszej społeczności wietnamskiej  program w „Uwaga TVN” również był „szokiem” - tym bardziej, że nielegalny drób trafiało do azjatyckich sklepów spożywczych, a więc odbiorcami końcowymi mięsa byli sami Wietnamczycy.
    Przedsiębiorcy z branży gastronomicznej (właściciele restauracji, barów, hurtowni i sklepów spożywczych) działają zgodnie z unijnymi i polskimi przepisami prawa, przechodzą z powodzeniem skrupulatne kontrole (m.in. Państwowej Inspekcji Sanitarnej) i nie mają nic do ukrycia przed polskimi organami nadzoru, jak również przed Konsumentami. Niestety w każdej branży występują jednostkowe przypadki nieuczciwości i nierzetelności, stanowiące „skazę” dla całej reszty przedsiębiorców.
Apelujemy, aby nie stosować zasady zbiorowej odpowiedzialności i nie wiązać treści programu „Uwaga TVN” z całą branżą gastronomiczną. Środowisko Wietnamczyków w Polsce, jako mniejszość narodowa jest szczególnie narażona na zarzuty kierowane podświadomie na całe środowisko - tym bardziej, że część artykułów prasowych w nagłówkach akcentowały narodowość odpowiedzialnych osób.
Nasze środowisko deklaruje pełną współpracę i gotowość w wykluczeniu nieuczciwych podmiotów z branży gastronomicznej – jest to w interesie nas wszystkich – Konsumentów, Przedsiębiorców i całej społeczności wietnamskiej w Polsce.
Podpisano:
W imieniu Stowarzyszenia Przedsiębiorców Wietnamskich w Polsce
Tran Trong Hung – Wiceprezes Zarządu, tel. 600280979
Karol Hoang –  członek Zarządu, rzecznik prasowy, tel. 666908999
W imieniu Stowarzyszenia Wietnamczyków w Polsce

Le Thiet Hung – Prezes

W imieniu Fundacja Miłośników Wietnamskiej Sztuki Kulinarnej

Ngo Van Vy - Prezes